divendres, 21 de gener de 2011

EL CONTE COEDUCATIU

El passat dijous ens visita Juan Lillo expert en aquest tema de coeducació, per avaluar el programa que em portat a terme i a la vegada que els nostres alumnes avaluaren el programa.
Pareix que els va agradar!!!!
- els xiquets el van avaluar amb un 9.
- les xiquetes ho feren amb un 10.
Després, de recordar el que haviem treballat, parlar dels personatges que apareixien al conte... els alumnes realitzaren un dibuix d'un nou personatge, que no podia existir i que seria com ells volgueren.


Per finalitzar, se'ls va propossar crear el seu conte propi amb eixe personatge que havien creat.
Per fer-ho tendrien l'ajuda dels seus pares i mares, que al dia següent van fer l'esforç de vindre a una reunió a on Juan Lillo qui els va donar alguns CRITERIS per conseguir un conte coeducatiu.
PARTIREM DE :
- crear un conte propi, no reinventarem els que ja existeixen.
- basat en la cultura de la pau i la igualtat.
- utilitzarem escenaris nous i personatges nous.
ALGUNES PISTES:
- revisarem les posicions "masculí2 i "femení".
- actituds no recomanades de masclisme, homofobia...
- trobar nous papares per viure noves alternatives.
- amb missatge educatiu
CONSELLS:
- que el conte siga breu, no més de 3 pàgines amb els dibuixos corresponents.
- abans de començar saber el qué volem contar.
- divertit, que et faça somriure, que tinga un punt d'humor.
- que toque la fibra sensible i excite la curiositat.
- que oferisca sol·lucions als problemes que els inquieten.
- podem fer ús de personatges populars de la zona, mites... que els transporte al món de la imaginació.
- que siga exemplar, transmitisca una bona ensenyança, que siga educatiu.
4 REGLES:
1. inversió: invertir el rol del protagonista.
2. època i lloc: traslladar a llocs inusuals (ciutats per illes, desert per selva, a l'època dels dinosauris...)
3. visites: que siguen visitats per personatges d'altres contes.
4. paraules, paraules: utilitzar el diccionari i obrint-lo per una pàgina al atzar incloure eixa paraula al nostre conte per seguir la història.
PRESTAR ATENCIÓ A TRES VALORS FUNDAMENTALS:
- LLIBERTAT.
- CORRESPONSABILITAT.
- PAU.
Un enllaç interessant a un conte coeducatiu, per a majors:
http://www.lacenicientaquenoqueriacomerperdices.com/index.php#reg

dilluns, 17 de gener de 2011

EXPERIMENT "EL COR"

Per finalitzar el projecte del cos humà i amb ell l'estudi de l'aparell circulatori, la mestra de 4t Almudena, ens va explicar que hi havia un cor molt paregut a l'humà, EL COR DE PORC. I així, va ser com ens va mostra el cor, els pulmons i la tràquea d'un porc.
Després, vam traure dos cors més, ens vam dividir per grups i vam poder fer la disecció seguint unes pautes i unes preguntes que ens guiaven i amb les que vam aplicar els nostres coneiximents.


TEATRE "HEROIS I PRINCESES"

Per finalitzar aquest projecte de coeducació ho vam fer amb el teatre que tantes vegades havien vist, basat en la història de:
- dos princeses molt diferents, la dels contes i una molt diferent que volia ser ella mateixa.
- dos herois fets amb diferents pasta, un que sols vol ser famós pel seu treball i no li importa la gent i altre que prefereix demanar ajuda quan ell sols no pot arreglar les coses.

dimecres, 12 de gener de 2011

PASSOS PER FER UNA BIOGRAFIA

Què és una biografia?
La biografia és la historia d'una vida . Relata els esdeveniments d'una
persona des del seu naixement amb anècdota,records,treballs i moments més importants al llarg de la seua vida.
Passos.
1. Buscar el nom i cognoms originals i complets.
2. Data i lloc de naiximent ,especificant la localitat.
3. Escriure per què eixe personatge és famos.
4.Parlar de la seva infantesa i joventut : si va ser feliç, desgraciat , on va estudiar, si va canviar de ciutat, anècdotes...
5. Parlar de la seva familia i del tipus de classe social.
6.Parlar del seus amors, de si es va casar si va tindere fill/es, si es va separar
[familia]
7.Parlar del treball.
8.Premis que li han donat.
9.Viatges.
10. Data i lloc de la mort (com va ser el seu soterrament).

dimarts, 11 de gener de 2011

TREBALLEM PER LA PAU

http://www.scribd.com/doc/26004787/Antologia-de-Poemes-Per-La-Pau

http://labibliotecamdremei-alcover.blogspot.com/2008/01/poemes-per-la-pau.html

http://www.terra.es/personal8/arpiots/poemes/guio.htm

http://www.escolavalenciana.com/categorias/index/230

http://intercentres.cult.gva.es/cp_elcano_grau/activita1.htm

http://www.redkaraoke.es/karaoke.php?id=172358

http://www.youtube.com/watch?v=Dy1Y-xJBdqA

activitats

http://www.jouscout.com/reflexio.htm

ALGUNES ACTIVITATS PER AL DIA DE LA PAU
1.- L’escala per la pau: Es tracta de escriure paraules en mig full apaissat, juntant-les unes amb altres per penjar-la per el sostre de la classe. 1.a.- Com sugeixen aquestes paraules, fer una posada en comú entre tots els xics i xiquetes de la classe, escrivint-se a la pissarra. 1.b.- Se passen a ordinador, en lletres grans amb vuit al mig per a ser pintades pels alumnes. 1.c.- Es uneixen cada paraula per tal de formar una escala d’alpiniste 1.d.- Es pot fer un colom que es situarà cada dia en el lloc o paraula on es vulga tractar o parlar. 2.- El mur dels missatges per la pau: A una pared de l’aula es quadricula un tros de paper continu i a cada quadre es fica un sobre, dins del qual hi haurà un paper amb una idea o frase sobre la pau. 2.a.- Cadascú de la classe escriu un missatge de pau2.b.- Cada dia els alumnes quan vulguen agarren un paper - missatge i fiquen un altre, açò es pot fer abans o darrere del dia de la pau.2.c.- Una setmana després del dia de la pau o el mateix dia de la pau, es fa una posada en comú diguent cadascú el que li ha sugerit la frase que més li ha impactat. 3.- Mur de la vergonya: Es tracta de ficar totes les fotos de diaris que facen referència a guerres, desastres, . . . 3.a.- Els alumnes es dediquen durant tot el primer trimestre o tot el més de gener a replegar imatges o fotocopiar. 3.b.- Pegar-les a la pared (tros de paper continu) 3.c.- Es pot fer després d’un temps exposades, fer una votació de la foto més impactant, comentant per què. 3.d.- Fer una frase al voltant de la fotografía 4.- Els Joglars i Trobadors de la Pau: Consisteix en que a una cartolina gran, dibuixar un còmic que parle sobre alguna situació concreta, però que al final tinga una moralitat. Per grups de 3 membres. 4.a.- Construeix i dibuixa el còmic 4.b.- Preparar un ritme per poder contar-ho 4.c.- Contar-ho a la resta de la classe, o les altres classes, de la següent manera: u disfrasat de joglar (com a la Edat Mitga), un altre soste la cartolina, i altre tocant el tabalet 4.d.- Es poden després exposar al corredor de l’escola, i al costat de cadascú dels còmics, un lloc on cada alumne que vulge, escriga el seus pensaments. 4.e.- Es pot fer una votació al còmic més . . . 5.- La torre per la pau: Es construeix amb una pila de caixes de cartró forrades amb paper (es convenient que la torre siga més alta que la altura dels alumnes i estiga situada a un lloc accessible per a ells), on els xiques o xiquetes escriuran, ficaran els seus dibuixos, titulars de noticies.
Podem tindre dos torres, una possitiva i una altra negativa, de tal manera que la negativa es podria cremar el dia de la pau.
6.- El camí de la Pau:
Es tracta de retallar siluetes de peus i ficar-les al sostre fent un camí i de quant en quant anar ficant frases que facen referència al tema.
Seria convenient que el camí comence a principi de gener i estiga finalitzat el dia de la pau, i puga continuar a a la classe durant una setmana darrera del dia de la Pau.
Es podria acabar amb “la pau no es una meta es un camí que es deu fer entre tots”
7.- L’arbre de la Pau:
Si hi ha algun arbre al pati, penjar d’aquest caixes.
Aquestes caixes portaran dins objectes, com: pistoles, tanques, coloms, paraules, joguets bèl·lics, joguets per a compartir, ...
Aquestes caixes apareixeran el dia de la pau, penjades a l’arbre, cda classe tindrà la seua caixa.
7.a.- Tots els xiquets ixen al pati al costat de l’arbre, i canten (si se vol alguna cançó de la pau)
7.b.- El director o cada tutor en ordre van agarrant la caixa per a la seua classe.
7.c.- Es entra a l’aula, on els alumnes separaran els diferentes objectes, dintre de cada conjunt “negatiu” “possitiu”
7.d.- Amb els negatius es ficaran a una gran caixa de deixalles que hi haurà al pati (i es ficarà davant de tots, un moment en el que totes les classes tornen a eixir i en silenci es deixaran caure dintre de la caixa)
7.e.- Amb les coses possitives, es farà un mural que es situarà a la porta de cada classe.
7.f.- Es pot donar un temps en cada classe ixca a vore com han quedat els murals.
Posdata: son possibilitats de treball, les eixides al pati es poden coordinar per separat o amb passacarrer amb una pancarta.
8.- La maceta de la Pau:
Es tracta de fer flors on la fulla es puga escriure una paraula al voltant del tema.
Cada flor es pot plantar a una maceta amb terra, o ficar-la al dibuix d’una maceta.
Possibles alternatives
Es pot fer per grups de 5 membres, on cada un representarà a un país,
I a la maceta s’escriu una frase al voltant de la unitat de tots els pobles.
9.- El colom de la Pau:
Model A:
Dins la silueta d’un colom es pot escriure una cançó amb la melodia “no volem cap que no estiga b........ (bis)”
Amb la lletra
En valència: “No volem res de guerres i soldats(bis)./ Volem, volem, volem./ Volem la pau./ Volem, volem, volem./ Volem la pau al mon”.
En angles: “Don’t want any about the war(bis). Want, want, want./ Want the peace./ Want, want, want./ Want the peace on the world”
Model B:
Amb una silueta gran d’un colom amb cartró, cada alumne retalla una ploma que després pintarà per a col·locar-la el dia de la pau davant de tots.
Model C:
Cadascú dels alumnes dibuixa i pinta un colom per a fer una girnalda que es penjarà al corredor o a la classe.
Model D:
Quan se vol altra activitat que se vos ocurrisca, per favor compartir-la per a ampliar el dossier. Gràcies
10.- Representació “”happenning”, Els 5 continents. EL MÓN EN BUSCA DE LA PAU ANTECEDENTS:
Amb grups de 5 alumnes, vestits de diferents colors; un alumne amb el colom; i dos lectors. Europa = blanc, Àfrica = negre, Àsia = groc, Amèrica = marro, Oceania = blau o roig
LECTURA
1) INTRODUCCIÓ: Tal Vegada va ocorrer i pot ser que en un futur puga passar: els grups humans buscaven la Pau perduda, entre les deixalles de papers i altres qüestions.
2) BÚSQUEDA: A on estàs Pau?
Estem buscant-te
Però no et trobem
I Quants records!
I Quants papers
de poemes i devocions!
3) DESCOBRIMENT DE LA PAU PER UN GRUP (grup negre): La pau es trobada per un grup, i la vol sols per a ell, no la vol compartir, i l’amaga en el seu poblat.
COM SI LA PAU FORA PER A UN MÓN CONCRET!
4) ENVEJES DELS ALTRES GRUPS: Aquest grup presumia de la
seua Pau, mostrant-se orgullós de la seua conquesta.
Es feien els prepotents.
Els altres continents miraven el que podia ser i no era.
Per aixó, se inventaren mil històries, lluites, guerres, envejes, racismes, diners, ideologies, . . . per a dir que ells eren els que deurien agafar-la.
Pau, tots et volem,
però ningú sap conseguir-te
Jo sóc més que tú per ser blanc
Jo sóc més ric que tú (marró)
Jo sóc més important (groc)
Per aixó et vullc
Jo sóc i com sóc es per a mi (roig o blau)
Pau, pau, et volem
I estem disposats a canviar,
A ser més oberts i tolerants

5) COMPARTIR-LA:
Però la Pau por ser de tots:
si cadascú sap donar la má a l’altre;
si sap compartir les seues idees;
si sap dialogar per a fer pactes perennes;
si sap ajudar i sap rebre ajuda.

A les hores la Pau no existirà,
Però si tots la volem
Farem de la Pau la nostra realitat. RESPONSABILTAT AMOR ESTIMANT-SE RESPETE IGUALTAT CORDIALITAT SINCERITAT TRANQUILITAT CONEGUTS COMPARTIR CONVIURE SENTIR-SE AJUDA AMICS COMPANYSILUSIONS per a fer un tebeo

dimecres, 5 de gener de 2011

PROJECTE "CONEIXEM MONÒVER"


Abans d'encetar el projecte "Coneix Monòver", necessitem coneixer qué és una localitat, per això visitarem aquest enllaç i anotarem el més important a la nostra llibreta de treball.
http://perso.gratisweb.com/mjcloquells/Localitat%20i%20poblacio/localitat_i_poblacio_.html
Després, arribarem a un acord per conscensuar QUÈ ESTUDIAREM... tenim molt treball per davant!!!
Abans vore'm el treball d'un grup da'lumnes que han fet del seu municipi.
Ja podeu començar a replegar informació de Monòver. ÀNIM
Podeu visitar fotos genials de Monòver en aquesta web:
http://www.josemroman.com/Jose_M._Roman/Mis_albumes/Paginas/Monovar.html#2
Pàgina d'on podrem traure informació de Monòver:
Ultralocalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3var
Visions de monòver de Rafa Poveda
Autors i personatges de Monòver
Ens ficarem mans a l'obra i tot el que fem ho publicarema la nostra "VIQUIPÈDIA ESCOLAR DE MONÒVER", que serà original i creada tan sols per vosaltres els alumnes.