dilluns, 28 de maig de 2012

EL RELLEU D'ESPANYA

Caldrà saber quines són les unitats de relleu més importants per al nostre estudi i situar-les en el mapa de la Península Ibèrica. En el nostre cas, serien:
 
-Massís Galaic     -Serralada Cantàbrica
 -Serralada Pirinenca      -Depressió de l'Ebre
 -Serralades costaneres catalanes      -Sistema Ibèric
 -Submeseta Nord      -Sistema Central
 -Montes de Toledo      -Submeseta Sud
 -Sierra Morena      -Depressió del Guadalquivir
 -Serrelades Bètiques    
Amb el mapa del relleu d'Espanya a la mà, anirem ficant-les fent ús d'aquests enllaços
http://catedu.es/chuegos/kono/sexto/t2/climas.swf
En aquest enllaç ens ho expliquen ben claret:
http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayerP3V?p3v=true&xref=200601201229_PRE_0_662567309&mode=1&rtc=1001&locale=es&cache=false
Per finalitzar farem aquest esquema:
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_rafael/RELIEVE/EL%20RELIEVE.html
Activitats:
ELS SISTEMES MONTANYOSOS
http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayerP3V?p3v=true&xref=200601161340_AC_0_1263602111&mode=1&rtc=1001&locale=es&cache=false
LES MONTANYES
http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayerP3V?p3v=true&xref=200601201229_PRE_0_662567309&mode=1&rtc=1001&locale=es&cache=false
LES SERRES
http://contenidos.santillanaenred.com/jukebox/servlet/GetPlayerP3V?p3v=true&xref=200601161334_AC_0_-339118546&mode=1&rtc=1001&locale=es&cache=false

Jocs:
http://mapasinteroactivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/El-relleu-dEspanya-On-es/9f4c9ba3-71e0-42ad-b3d0-abbc7ca62a10

diumenge, 13 de maig de 2012

CONEIXEM ESPANYA LES PROVÍNCIES

En aquesta tercera sessió estudiarem Les provincies.

Cal saber que hia ha 50 províncies; i que es divideixen en  uniprovincials (7) i pluriprovincials (10).
Practicarem amb aquest JOC:
 el joc de les províncies
i un altre:
http://www.librosvivos.net/smtc/pagporformulario.asp?idIdioma=ES&TemaClave=1008&pagina=17&est=6

CONEIXEM ESPANYA

A tercer vam veure que teniem la necessitat de conèixer el nostre poble, aquest any volem anar més enllà. Volem conèixer Espanya!

Després d'aprendre a llegir un mapa i conèixer els seus elements, hem decidit començar per les COMUNITAT AUTÒNOMES. A més a més, ens les repartirem i cadascú s'encarregarà d'una d'elles. Ja tenim moltes idees com convidar ciutadans de cada Comunitat i que ens parle de la llengua, els menjars típics, els monumnts i edificis...

A la propera sessió anirem a l'aula d'informàtica per completar el mapa de les CCAA i pràcticar amb aquests jocs!!!
http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/Comunitats-Autonomes-On-es/f5412964-2bcf-4bd9-832b-1eb22538cad4

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/Comunitats-Autonomes-Encaix-Puzzle/f85fefca-fd8d-4860-8efb-02961038e347
(En aquestes direccions n'hi ha més)
Ací tens el mapa polític d'espanya i un joc de la volta a Espanya

http://www.librosvivos.net/smtc/pagporformulario.asp?idIdioma=ES&TemaClave=1008&est=6

ALTRE PER NIVELLS
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/secundaria/sociales/geografia/index.html

i aquestes són les CAPITALS de les CCAA:
http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/Capitals-Comunitats-Autonomes-Com-es-diu/8eb50fc0-933e-420e-a464-a654d9bde1e7

http://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/Capitals-Comunitats-Autonomes-On-es/7a1dae2f-65de-4110-a10f-8c23f49fe57d