dimecres, 14 de novembre de 2018

Quins videojocs són beneficiosos i perquè

Ací us deixe dos enllaços per conèixer videojocs beneficiosos.

http://blog.tiching.com/los-10-mejores-videojuegos-educativos/

https://www.blog.andaluciaesdigital.es/mejores-videojuegos-educativos/

dijous, 8 de novembre de 2018

Diseccionem un cervell de porc

Dintre del projecte "Com ens afecten les màquinetes" hem vist necessari conèixer les parts del cervell, on es troben i quina és la seua funció.
Per portar-ho a terme primer hem  visualitzat un vídeo del funcionament del encèfal i després hem realitzat un mapa mental.
Però, per saber situar-les hem fet una dissecció. Tots els grups han trobat les parts més importants tan exteriors (cervell, cerebel i bulb raquidi) com interiors (substància blanca i grisa).

dimarts, 21 de novembre de 2017

diumenge, 19 de novembre de 2017

CONEIXIMENTS PREVIS PER AL PROJECTE DELS PRIMERS AUXILIS

Per poder començar aquest projecte hem de recordar quin ossos, articulacions i músculs componenos  el Cos Humà.
Anem a recordar...presta molta atenció! Aquest treball és important per poder actuar correctament davant d'un accident.
1. Agafa el diari, de títol de la sessió posa L'Aparell Locomotor

2. OSSOS (COM PLETA EL DOCUMENT PER AL DIARI)
https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/1599037/ossos_de_l_esquelet_huma.htm

 https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/581572/els_ossos_del_cos_huma.htm
I contesta...PER A QUÈ SERVEIX L'ESQUELET?

3. ARTICULACIONS (COM PLETA EL DOCUMENT PER AL DIARI)
 https://es.slideshare.net/Marcel716/les-articulacions-11591265

I contesta...Totes les articulacions tenen la mateixa movilitat? feuix per explicar-ho fes un dibuix per explicar-ho.

4. ELS MÚSCULS
 http://fichasparaninos.blogspot.com.es/2015/05/fichas-para-estudiar-el-aparato.html?m=1
http://www.xtec.cat/~fmarquin/continguts/locomotor3.htm
https://es.slideshare.net/lacovadelacova/aparell-locomotor-msculs-6461438

I contesta...quina és la funció dels músculs?

REPÀS GENERAL JUGA:
http://es.tiching.com/link/33229