dimarts, 5 d’octubre de 2010

LA CALCULADORA

Un important aparell que ens ajuda a resoldre problemes, a veure si fem bé les operacions...és la calculadora. L'hem portat a classe i hem vist els seus usos i com funciona. Ara, volem també divertir-nos!

BÈISBOL AMB CALCULADORA

Essencialment el joc consisteix en que un jugador (el llançador) proposa una operació matemàtica, i un segon jugador (batejador) estima la resposta. Per conéixer la resposta correcta, així com la diferència ente la correcta i l'estimada pel segon jugador, farem servir la calculadora. Aquesta diferència donarà el nombre de punts que s'adjudiquen al batejador.

Han de definir-se clarament, abans de començar el joc, quines seran les operacions permeses, de manera que tenint en compte el nivell dels jugadors, les diferències entre les respostes correctes i les estimades puguin ser acceptables.

Per exemple, entre alumnes de cicle mig, les operacions poden fixar-se entre producte de dos nombres de dos dígits. El joc consistirà en que el jugador que ocupa la posició de llançador proposa quatre operacions i el jugador que fa de batejador mirarà d'estimar les respostes tan ajustadament com pugui.

Quan un ha fet tots els seus llançaments els jugadors intercanvien els seus papers. Guanya el que té menor puntuació acumulada.

Exemple:

Operacions del llançador Estimacions del batejador Resultat de la calculadora puntuació
23x47 1000 1081 81
38x57

2200

2166 34
71x29 2100 2059 41
86x94 8100 8084 16

Al principi les puntuacions poden ser molt altes, pero a mida que l'habilitat d'estimació millori (i el joc propicia que passi així) les puntuacions seran cada cop més baixes.


ACOSTAR-SE A 100

És un joc per a dos jugadors.

El primer introdueix un nombre qualsevol a la calculadora.

El segon jugador ha de multiplicar el nombre per un altre de manera que el resultat sigui tan ptoper a 100 com sigui possibñe.

El primer jugador multiplica per un altre nombre el nou resultat, mirant d'acostar-se encara més a 100.

Guanyarà el que s'acosti més a 100 per defecte o per excés.

Altres:

http://puemac.matem.unam.mx/matechavos/calculadora/html/jcalcu_c.html

http://www.matematicasdivertidas.com/Juegos%20con%20Calculadora/juegos%20con%20calculadora.html#calculadora


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada