dimarts, 11 de gener de 2011

TREBALLEM PER LA PAU

http://www.scribd.com/doc/26004787/Antologia-de-Poemes-Per-La-Pau

http://labibliotecamdremei-alcover.blogspot.com/2008/01/poemes-per-la-pau.html

http://www.terra.es/personal8/arpiots/poemes/guio.htm

http://www.escolavalenciana.com/categorias/index/230

http://intercentres.cult.gva.es/cp_elcano_grau/activita1.htm

http://www.redkaraoke.es/karaoke.php?id=172358

http://www.youtube.com/watch?v=Dy1Y-xJBdqA

activitats

http://www.jouscout.com/reflexio.htm

ALGUNES ACTIVITATS PER AL DIA DE LA PAU
1.- L’escala per la pau: Es tracta de escriure paraules en mig full apaissat, juntant-les unes amb altres per penjar-la per el sostre de la classe. 1.a.- Com sugeixen aquestes paraules, fer una posada en comú entre tots els xics i xiquetes de la classe, escrivint-se a la pissarra. 1.b.- Se passen a ordinador, en lletres grans amb vuit al mig per a ser pintades pels alumnes. 1.c.- Es uneixen cada paraula per tal de formar una escala d’alpiniste 1.d.- Es pot fer un colom que es situarà cada dia en el lloc o paraula on es vulga tractar o parlar. 2.- El mur dels missatges per la pau: A una pared de l’aula es quadricula un tros de paper continu i a cada quadre es fica un sobre, dins del qual hi haurà un paper amb una idea o frase sobre la pau. 2.a.- Cadascú de la classe escriu un missatge de pau2.b.- Cada dia els alumnes quan vulguen agarren un paper - missatge i fiquen un altre, açò es pot fer abans o darrere del dia de la pau.2.c.- Una setmana després del dia de la pau o el mateix dia de la pau, es fa una posada en comú diguent cadascú el que li ha sugerit la frase que més li ha impactat. 3.- Mur de la vergonya: Es tracta de ficar totes les fotos de diaris que facen referència a guerres, desastres, . . . 3.a.- Els alumnes es dediquen durant tot el primer trimestre o tot el més de gener a replegar imatges o fotocopiar. 3.b.- Pegar-les a la pared (tros de paper continu) 3.c.- Es pot fer després d’un temps exposades, fer una votació de la foto més impactant, comentant per què. 3.d.- Fer una frase al voltant de la fotografía 4.- Els Joglars i Trobadors de la Pau: Consisteix en que a una cartolina gran, dibuixar un còmic que parle sobre alguna situació concreta, però que al final tinga una moralitat. Per grups de 3 membres. 4.a.- Construeix i dibuixa el còmic 4.b.- Preparar un ritme per poder contar-ho 4.c.- Contar-ho a la resta de la classe, o les altres classes, de la següent manera: u disfrasat de joglar (com a la Edat Mitga), un altre soste la cartolina, i altre tocant el tabalet 4.d.- Es poden després exposar al corredor de l’escola, i al costat de cadascú dels còmics, un lloc on cada alumne que vulge, escriga el seus pensaments. 4.e.- Es pot fer una votació al còmic més . . . 5.- La torre per la pau: Es construeix amb una pila de caixes de cartró forrades amb paper (es convenient que la torre siga més alta que la altura dels alumnes i estiga situada a un lloc accessible per a ells), on els xiques o xiquetes escriuran, ficaran els seus dibuixos, titulars de noticies.
Podem tindre dos torres, una possitiva i una altra negativa, de tal manera que la negativa es podria cremar el dia de la pau.
6.- El camí de la Pau:
Es tracta de retallar siluetes de peus i ficar-les al sostre fent un camí i de quant en quant anar ficant frases que facen referència al tema.
Seria convenient que el camí comence a principi de gener i estiga finalitzat el dia de la pau, i puga continuar a a la classe durant una setmana darrera del dia de la Pau.
Es podria acabar amb “la pau no es una meta es un camí que es deu fer entre tots”
7.- L’arbre de la Pau:
Si hi ha algun arbre al pati, penjar d’aquest caixes.
Aquestes caixes portaran dins objectes, com: pistoles, tanques, coloms, paraules, joguets bèl·lics, joguets per a compartir, ...
Aquestes caixes apareixeran el dia de la pau, penjades a l’arbre, cda classe tindrà la seua caixa.
7.a.- Tots els xiquets ixen al pati al costat de l’arbre, i canten (si se vol alguna cançó de la pau)
7.b.- El director o cada tutor en ordre van agarrant la caixa per a la seua classe.
7.c.- Es entra a l’aula, on els alumnes separaran els diferentes objectes, dintre de cada conjunt “negatiu” “possitiu”
7.d.- Amb els negatius es ficaran a una gran caixa de deixalles que hi haurà al pati (i es ficarà davant de tots, un moment en el que totes les classes tornen a eixir i en silenci es deixaran caure dintre de la caixa)
7.e.- Amb les coses possitives, es farà un mural que es situarà a la porta de cada classe.
7.f.- Es pot donar un temps en cada classe ixca a vore com han quedat els murals.
Posdata: son possibilitats de treball, les eixides al pati es poden coordinar per separat o amb passacarrer amb una pancarta.
8.- La maceta de la Pau:
Es tracta de fer flors on la fulla es puga escriure una paraula al voltant del tema.
Cada flor es pot plantar a una maceta amb terra, o ficar-la al dibuix d’una maceta.
Possibles alternatives
Es pot fer per grups de 5 membres, on cada un representarà a un país,
I a la maceta s’escriu una frase al voltant de la unitat de tots els pobles.
9.- El colom de la Pau:
Model A:
Dins la silueta d’un colom es pot escriure una cançó amb la melodia “no volem cap que no estiga b........ (bis)”
Amb la lletra
En valència: “No volem res de guerres i soldats(bis)./ Volem, volem, volem./ Volem la pau./ Volem, volem, volem./ Volem la pau al mon”.
En angles: “Don’t want any about the war(bis). Want, want, want./ Want the peace./ Want, want, want./ Want the peace on the world”
Model B:
Amb una silueta gran d’un colom amb cartró, cada alumne retalla una ploma que després pintarà per a col·locar-la el dia de la pau davant de tots.
Model C:
Cadascú dels alumnes dibuixa i pinta un colom per a fer una girnalda que es penjarà al corredor o a la classe.
Model D:
Quan se vol altra activitat que se vos ocurrisca, per favor compartir-la per a ampliar el dossier. Gràcies
10.- Representació “”happenning”, Els 5 continents. EL MÓN EN BUSCA DE LA PAU ANTECEDENTS:
Amb grups de 5 alumnes, vestits de diferents colors; un alumne amb el colom; i dos lectors. Europa = blanc, Àfrica = negre, Àsia = groc, Amèrica = marro, Oceania = blau o roig
LECTURA
1) INTRODUCCIÓ: Tal Vegada va ocorrer i pot ser que en un futur puga passar: els grups humans buscaven la Pau perduda, entre les deixalles de papers i altres qüestions.
2) BÚSQUEDA: A on estàs Pau?
Estem buscant-te
Però no et trobem
I Quants records!
I Quants papers
de poemes i devocions!
3) DESCOBRIMENT DE LA PAU PER UN GRUP (grup negre): La pau es trobada per un grup, i la vol sols per a ell, no la vol compartir, i l’amaga en el seu poblat.
COM SI LA PAU FORA PER A UN MÓN CONCRET!
4) ENVEJES DELS ALTRES GRUPS: Aquest grup presumia de la
seua Pau, mostrant-se orgullós de la seua conquesta.
Es feien els prepotents.
Els altres continents miraven el que podia ser i no era.
Per aixó, se inventaren mil històries, lluites, guerres, envejes, racismes, diners, ideologies, . . . per a dir que ells eren els que deurien agafar-la.
Pau, tots et volem,
però ningú sap conseguir-te
Jo sóc més que tú per ser blanc
Jo sóc més ric que tú (marró)
Jo sóc més important (groc)
Per aixó et vullc
Jo sóc i com sóc es per a mi (roig o blau)
Pau, pau, et volem
I estem disposats a canviar,
A ser més oberts i tolerants

5) COMPARTIR-LA:
Però la Pau por ser de tots:
si cadascú sap donar la má a l’altre;
si sap compartir les seues idees;
si sap dialogar per a fer pactes perennes;
si sap ajudar i sap rebre ajuda.

A les hores la Pau no existirà,
Però si tots la volem
Farem de la Pau la nostra realitat. RESPONSABILTAT AMOR ESTIMANT-SE RESPETE IGUALTAT CORDIALITAT SINCERITAT TRANQUILITAT CONEGUTS COMPARTIR CONVIURE SENTIR-SE AJUDA AMICS COMPANYSILUSIONS per a fer un tebeo

2 comentaris:

  1. Bea, el bolg esta molt guai i m'agrada molt.

    Adeu.

    ResponElimina
  2. hola bea soc laura vullc dirte que en la noticia de monover que teniem que donate e agafat una que ixes tu que parla del teu grup politic que tambe ix paco pico.

    ResponElimina